Ở chuyên mục trước, bạn đã được tìm hiểu cơ bản về FDA là gì và vì sao phải đọc về FDA nếu muốn Gửi thực phẩm đi Mỹ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đăng ký FDA trong quá trình gửi thực phẩm đi Mỹ dễ dàng nhất.
 

1. Biết Ai cần đăng kí FDA?
Trong khi dùng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, điều trước tiên là chúng ta cần chú ý Xác định Những đối tượng nào nên đăng kí FDA. Lí do là Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hay chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ phải đăng ký với FDA. Chính Chính vì thế, bạn nên để ý đến vấn đề này khi sử dụng dịch vụ.

2. Ghi nhớ  Thông tin bắt buộc ghi trong quá trình đăng kí FDA
Bạn nên nhớ Mỗi bảng đăng ký phải điền đủ các thông tin sau:

+ Các hạng mục mặt hàng được áp dụng; và một tuyên bố xác nhận rằng những thông tin đã trình bày là dúng, và cá nhân đó được uỷ quyền để đệ trình bản đăng ký.
+ Tất cả các thương hiệu mà  công ty dùng;
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại cơ sở và công ty quản lý (nếu có);
+ Tất cả các công ty ngoài nước Mỹ nên chỉ định một đại diện ở Mỹ, là người sinh sống hoặc duy trì một địa điểm kinh doanh ở Mỹ và có mặt tại Mỹ để đăng ký.
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hoặc nhân viên phụ trách;
Sau khi ghi xong bảng đăng kí, bạn phải kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn những thông tin đã điền là không sai.

3. Khai báo nếu có sự đổi mới so với giấy đăng kí trước đó
khi có sự thay đổi bất cứ mục nào trong bảng đăng kí gửi thực phẩm đi Mỹ đã hoàn tất đã đăng kí của doanh nghiệp, cần bổ sung một bản đệ trình trong vòng 60 ngày sau khi có sự thay đổi. Nếu không, hàng hóa của bạn có thể gặp vấn đề khi gửi thực phẩm đi Mỹ.

Đối với dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, nếu không thực hiện đủ những yêu cầu cơ bản trên. FDA có thể bố trí người với những thông báo về lệnh của toà án, tố tụng, tiêu huỷ, tịch biên, phạt tiền, và hình phạt liên quan đến việc không cung cấp Thông báo trước kịp thời và chính xác. Hơn nữ, kiện hàng của chúng ta sẽ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.